Monash University Knights Results

MYCA Deshmukh Shield Round 2
Monash University Knights 8/210 def. by Glen Waverley 7/218


MYCA Deshmukh Shield Round 1
Monash University Knights 10/168 def. by Monash University Eagles 6/182